Титульна сторінка

Деталі
Перегляди: 3142

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кафедра  методики викладання світової літератури

 

 

 

 КУРСОВА  РОБОТА НА ТЕМУ:

 

(тема курсової роботи)

 

 

 

 

Виконала:

студент(ка)  __ курсу __групи

 Факультету  іноземної філології

 (прізвище, ім’я, по-батькові).

 

Науковий керівник –

(вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали викладача)

 

 

Національна шкала   _____________

Кількість балів :    _____________

Оцінка ЄКТС :    _____________                      ________________________

                                                                                   (підпис наукового керівника)

 

 

 

 

Київ – 2019