Вибіркова дисципліна (1 курс магістратури)

Деталі
Створено: Середа, 25 березня 2020, 17:25
Останнє оновлення: Середа, 25 березня 2020, 18:58
Опубліковано: Середа, 25 березня 2020, 17:25
Перегляди: 129

ВВ2.02.01. СУЧАСНІ КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ

 (автор і викладач – кандидат педагогічних наук, доцент Л.В.ДАВИДЮК)

Ми розглянемо:

üстратегії і тактики мовленнєвого спілкування як головний чинник ефективної комунікації та показник загальної культури особистості.

Ви дізнаєтесь про:

üсутність понять комунікативна стратегія і комунікативна тактика;

üтипологію комунікативних стратегій;

üспецифіку реалізації стратегій і тактик міжособистісного спілкування.

Ви опануєте:

üтактико-стратегічним потенціалом різних дискурсів.

Ви навчитесь:

üконтролювати свою мовленнєву поведінку в спілкуванні та аналізувати реакцію своїх комунікативних партнерів;

üправильно використовувати сучасні комунікативні стратегії і тактики у власній комунікативній діяльності в різних життєвих ситуаціях. 

УКРАЇНСЬКОЮ   І   ПРО   УКРАЇНСЬКУ

БЕЗ ТАБУ!!!