Список джерел зі спецкурсу

Деталі

 

 Список джерел зі спецкурсу

«Література Сходу в дитячому та юнацькому читанні»[1]

 

Життя без книги — хата без вікна, 
Тюрма глуха і темна, мов труна. 
Крізь вікна книг свободи світло ллється, 
Майбутнього   видніє   далина.

Дмитро Павличко. З «Рубаї»

 

1. Навчальна, наукова та науково-популярна література

 

·     Никитина В.Б., Паевская Е.В., Позднеева Л.Д., Редер Д.Г. Литература древнего Востока / Под. ред. И.С.Брагинского, Н.И.Конрада. – М.: Изд-во МУ, 1962. – 468 с.

·     Поэзия и проза Древнего Востока / Общая ред. и вступ. статья И.Брагинского. – М.: Худ. лит., 1973. – 736 с.

·     Литература Востокав средние века. В 2-х частях. Ч. І / Под ред. Н.И.Конрада, И.С.Брагинского, Л.Д.Позднеевой. – М.: Изд-во МУ, 1970. – 472 с.

·     Литература Востокав средние века. В 2-х частях. Ч. ІІ / Под ред. Н.И.Конрада, И.С.Брагинского, Л.Д.Позднеевой. – М.: Изд-во МУ, 1970. – 472 с.

·     История всемирной литературы. В 9 (фактически– в8) томах / АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького. – М.: Наука, 1983-1994.

·     Восточная поэтика. Специфика художественного образа / Отв. ред. П.А.Гринцер. – М.: Наука (ГРВЛ), 1983. – 262 с.

·     Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  345 с.

·     Руссова С.М. Джерело перлин: Хрестоматія. – К.: УАННП «Фенікс», 1999. – 253 с.

·     Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія / Упоряд. Л. В. Грицик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – 689 с.

·     Література народів СРСР: Хрестоматія / Упоряд. В. Г. Бєляєв, О. І. Гайнічеру, О. Н. Мушкудіані. – К.: Рад. шк., 1989. – 432 с.

·     Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – 672 с.

·     Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 2. ХІХ и ХХ века/ Глав. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2001. – 656 с.

 

2. Художні тексти Сходу та література про них

 

2.1.Література Стародавнього Єгипту

 

    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із міфології Стародавнього Єгипту: «Ра та Апоп», «Міф про те, як Тефнут покинула Єгипет» (у будь-яких перекладах та переспівах).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із міфології Стародавнього Єгипту: міфи про Осіріса (в переказах О.Бондарук та інших).

·      Із фольклору Стародавнього Єгипту: «Плач Ісіди за Осірісом» (переспів Б.Стельмаха), «Казка про двох братів» (у перекладі І.Франка).                                                                                                                             

*      Література з єгиптології:

·      Руссова С. М. Єгипетська міфологія // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 38-53.

·      Коцеёвский А. Тексты пирамид (фрагменты) // Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія / Упоряд. Л. В. Грицик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 9-15.

·      Редер Д.Г. Древнеегипетская литература // Никитина В.Б., Паевская Е.В., Позднеева Л.Д., Редер Д.Г. Литература древнего Востока / Под. ред. И.С.Брагинского, Н.И.Конрада. – М.: Изд-во МУ, 1962. – С. 27-49.

·      Коростовцев М. Древнеегипетская литература // Поэзия и проза Древнего Востока / Общая ред. и вступ. статья И.Брагинского. – М.: Худ. лит., 1973. – С. 23-32.

·      Николаенко В. Литература Древнего Египта // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 13-17.

 

2.2.Література Стародавнього Межиріччя

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Епос про Гільгамеша («Про того, хто бачив усе…») (у перекладі М.Москаленка або переказі О.Бондарук).

*      Література з шумерології:

·      Руссова С. М. Шумеро-аккадська міфологія // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 54-60.

·      Руссова С. М. Шумеро-аккадський епос про Гільгамеша // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 124-126.

·      Жила В. Невгамовний Гільгамеш // Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія / Упоряд. Л. В. Грицик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 56-61.

·      Редер Д.Г. Литература древней Месопотамии (Двуречья) // Никитина В.Б., Паевская Е.В., Позднеева Л.Д., Редер Д.Г. Литература древнего Востока / Под. ред. И.С.Брагинского, Н.И.Конрада. – М.: Изд-во МУ, 1962. – С. 53-68.

·      Афанасьева В. Литература Шумера и Вавилонии // Поэзия и проза Древнего Востока / Общая ред. и вступ. статья И.Брагинского. – М.: Худ. лит., 1973. – С. 115-126.

·      Николаенко В. Литература древнего Междуречья // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. Ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 17-25.

 

2.3.Єврейська література

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із Біблії для дітей: «Створення світу», «Каїн і Авель», «Десять заповідей» (у переказі Ю.Редька, О.Білоусенка, Е.Бек та ін.).

·     Із Біблії (Старий Заповіт): «Пісня над піснями» (в перекладі І.Огієнка або І.Хоменка).

·     Із нової літератури на їдиш: Шолом-Алейхем. «Хлопчик Мотл», «Пісня над піснями» (у перекладі Є.Райцина). Балясна Р. «У сяєві неба твого, Україно моя» (у перекладі Д.Павличка).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із єврейського фольклору: дидактичні казки «Терпіння – золото», «Злий чарівник Валкілак» (в будь-якому перекладі);пісня «Гава нагіла» («Буде радість») (слухати в оригіналі чи будь-якому перекладі).

·      Із Біблії для дітей: «Вавилонська вежа» «Всесвітній потоп», «Мойсей», «Сорокарічна мандрівка євреїв до Землі Обіцяної», «Дужий Самсон», «Давид і Голіаф», «Суд Соломона», «Історія Йосипа» (в переказі для дітей К.Чуковського та укр. перекладі А.Костецького, в переказі Ю.Редька, О.Білоусенка, Е.Бек та ін.).

·      Із Біблії (Старий Заповіт): «Книга приповістей Соломонових» (уривки в перекладі І.Огієнка або І.Хоменка), «Псалми Давидові»: 1 («Блажен муж…»), 137 («Над річками Вавилонськими…»), 139 («Куди я від духа твого піду...») (у перекладі І.Огієнка або І.Хоменка).

·      Із класичної літератури на івриті: Єгуда га-Леві. «Мені люди тлумачили всі мої сни…», «Серце моє на Сході», «Морські пісні» (в перекладі Г.Латника), «Раби часу» (в перекладі М.Фішбейна).

·      Із нової літератури на їдиш: Шолом-Алейхем. «Ножик», «Тев’є-молочник» (у перекладі Є.Райцина). Менделе Мойхер Сфорім. «Маленька людинка» (в перекладі Є.Райцина).

·      Омер Д. «Первісток дому Бен-Єгуди» (в будь-якому перекладі).

*      Література з юдаїки:

·      Руссова С. М. Старий Заповіт // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 169-185.

·      Дьяконов І. Давньоєврейська література. // Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія / Упоряд. Л. В. Грицик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 89-103.

·      Хоменко Ів. Загальні відомості про Біблію // Зарубіжна література: Матеріали до вивчення літератур зарубіжного Сходу: Хрестоматія / Упоряд. Л. В. Грицик. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. – С. 104-107.

·      Редер Д.Г. Древнееврейская литература // Никитина В.Б., Паевская Е.В., Позднеева Л.Д., Редер Д.Г. Литература древнего Востока / Под. ред. И.С.Брагинского, Н.И.Конрада. – М.: Изд-во МУ, 1962. –С. 75-94.

·      Ременик Г. Еврейская литература[Електронний ресурс]// Большая советская энциклопедия. – Режим доступу: http://bse.sci-lib.com/article036327.html. – Заголовок з екрану.

·      Ременик Г. Шолом-Алейхем: Критико-биографический очерк. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1963. – 201 с.

·      Николаенко В. Древнееврейская литература // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 49-60.

 

2.4. Арабська література

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із Корану: сура 1 «Аль-Фатіха» («Та, що відкриває книгу»), сура 92 «Ніч» (у перекладі Я.Полотнюка або В.Рибалкіна).

·     З арабського фольклору: казка ««Сіндбад-Мореплавець» (третя і четверта подорожі) (у перекладі Є.Микитенка).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із коранічних оповідей для дітей: «Кабіль і Хабіль», «Ковчег Нуха», «Мешканці печери» (в будь-яких перекладах).

·      З арабського фольклору: казки «Про Аладдіна і про чарівну лампу», «Розповідь про царя Шахріяра» (у перекладі Є.Микитенка).

·      З узрітської поезії. Маджнун (Ґайс ібн аль-Мулаввах). Газелі «Если б ты хотел…»,«Всевышний, падаю во прах…»(в рос. перекладі С.Ліпкіна).

*      Література з арабістики:

·      Фильштинский И.М. Арабская литература // Литература Востокав средние века. В 2-х частях. Ч. ІІ / Под ред. Н.И.Конрада, И.С.Брагинского, Л.Д.Позднеевой. – М.: Изд-во МУ, 1970. – С. 213-311.

·      Пушкарёв К., Микульский Д. Арабская классическая литература // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 281-308.

·      Руссова С.М. Поетика арабських казок // Руссова С. М. Старий Заповіт // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 110-114.

·      Руссова С.М. Коран // Руссова С. М. Старий Заповіт // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 191-200.

·      Руссова С.М. Арабська література // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 211-220.

 

2.5. Перська література

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Рудакі. Бейти «Одна душа, єдине тіло…», «Хто мудрих слухає…», «Знання – це скарб…» та ін.; рубаї «Чотири речі нам потрібні…», «Себе в руках весь час тримати…», «Ти звеліла – і покинув…», «Журба мене гнітила…» та ін.; касида «Скарга на старість»; газелі «Твоє лице – як день осяйний…», «Хоч єсть і в тебе гострий меч…»; уривки з перекладу «Каліли і Дімни»: «Найбільша радість на земному крузі…», «Відколи сонце сяє серед неба…» (в  перекладі В.Мисика).

·     Омар Хайям. Рубаї  «Хіба у Всесвіті найкращий твір – не ми?», «Я тільки й знаю, що знання шукаю…», «Хай кожна мить, що в вічність промайне…», «Для друга гідного душа на все готова…» та ін. (в  перекладі В.Мисика).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із перського фольклору: анекдоти про Муллу Насреддіна(кілька за вибором студентів у перекладі Р.Гамади).

·      Фірдоусі. З поеми «Шах-наме»: «Похвала Розумові» (в перекладі В.Мисика), «Ростам і Сохраб» (у переказі для дітей О.Мазепової).

·      Румі. З «Маснаві-ї манаві» («Поема про прихований сенс»): притчі «Як один чоловік ходив на пораду до свого ворога»,«Суперечка чотирьох подорожніх», «Про араба та його пса», «Про злодія та довірливого», «Про фарбованого шакала»(у перекладах М.Ільницького та Я.Полотнюка).

·      Гафіз. Газелі  «Я по троянду в сад спустився на світанні…», «Я так від кохання страждав – не питай!», «Серце – скарбниця любові до неї…», «Днів, що з друзями провів, не забувай!», «Не стало вірності і дружби на землі…»  (в перекладі В.Мисика).

*      Література з іраністики:

·      Бертельс Е. Э., История персидско-таджикской литературы // Бертельс Е.Э. Избранные труды. В 5 тт. – Т.1. – М.: Изд-во восточной литературы, 1960. – 556 с.

·      Никитина В.Б., Левковская Р.Б. Литература Ирана // Литература Востокав средние века. В 2-х частях. Ч. ІІ / Под ред. Н.И.Конрада, И.С.Брагинского, Л.Д.Позднеевой. – М.: Изд-во МУ, 1970. – С. 4-211.

·      Маленька Т.Ф. Перська поезія Х-ХVст. та її місце у світовій літературі // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 220-237.

·      Руссова С.М. Поетика перської літератури // Руссова С. М. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. –  С. 237-275.

·      Рейснер М., Чалисова Н. Персидская классическая литература// Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 309-336.

 

2.6. Турецька література

 

*      Тексти для додаткового читання:

·      Памук О. Роман «Мене називають червоний» (у перекладі О.Кульчинського).

*      Література з тюркології:

·      Рог Г.В. Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80-90-ті роки) // Автореф. канд. філ. Наук. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2006.

·      Ботанова К. Нобель для письменника. Та його політичності // Критика. – 2007. – № 1-2.

 

2.7. Кримськотатарська література

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із фольклору кримських татар: «Легенда про русалку та про фонтан біля Місхора», «Легенда про Ведмідь-гору»(в переказі Д.Кононенка); казка «Про мудрого віслюка» (в перекладі Д.Кононенка); переселенська пісня«Кажу це і плачу» (в перекладі Д.Кононенка).

·     Ашик Омер.Кошма «Твоє все, твоє» (у перекладі В.Ляхевича).

·     Челебіджихан Н. Оповідання «Молитва ластівок» (у перекладі Д.Абібуллаєвої).

·     Умеров Е. Оповідання «Самотність» (у перекладі Д.Кононенка).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із фольклору кримських татар: казки «Подорожні», «Два Селіми» (у будь-яких перекладах);

·      Айвазов А.С. Оповідання «Мамочко, де ти?! Прийди!» (у перекладі Д.Кононенка).

·      Умеров Н. Оповідання «Лист до Президента», «Диктант», «Мій друг Руслан» (у перекладі Д.Кононенка).

·      Джевхерій М. Семаї «Чи міг би я кинуть тебе?!», кошма «Любов моя, розлука й чужина» (в перекладі В.Гримича).

·      Герай Хан Менглі Другий. Газель «Б’ємося ми в тенетах, мордуємся в кайданах...» (у перекладі М.Мірошниченка).

·      Гаспринський І. Вірш «Крим»  (у перекладі Д.Кононенка).

·      Джеваїре. Вірш «Рідна мова» (у перекладі Д.Кононенка).

*      Література з кримськотатарознавства:

·      Фазыл Р. Крымскотатарская литература: Учебное пособие по интегрированному курсу "Литература". – Симферополь: Крымучпедгиз, 2005. – 216 с.

·      Очерки истории и культуры крымских татар / Под. ред. Э. Чубарова. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2005. – 208 с.

·      Гуманенко Л.П. Кримськотатарський фольклор і його особливості // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 6. – С. 313-315.

·      Сейтяг’яєв Н.С.: Короткий нарис історії кримської придворної літератури (ХV-ХVІІІ ст.)  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ilmiybulleten.uaprom.net/a21509-sejtyagyayev-korotkij-naris.html. – Заголовок з екрану.

·      Усеїнов Т.Б. Поетична спадщина Газаї // Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.Б. Усеїнов; Ін-т сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – Сімф., 2000. – 18 с.

·      Коцюбинский С.Д. О сказках крымских татар // Сказки и легенды татар Крыма: Фольклорный сборник. – М.: Новости, 1992. – С. 11–40.

·      Джемілєва А.А. Віддзеркалення теми депортації у творчості Ервіна Умерова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/140/knp140_43-46.pdf.

·      Мірошниченко. Слово долі і доля слова. Вісім століть кримськотатарської поезії // Окрушина сонця: Антол. кримськотатар. поезії ХІІІ – ХХ ст. / Упоряд.: М.Мірошниченко, Ю.Кандим. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2003. – С. 5-18.

 

2.8. Грузинська література

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Руставелі Ш. Поема «Витязь у тигровій шкурі» (в перекладі М.Бажана).

·     Гурамішвілі Д. вірші «Давидів плач про те, що він, бранець на чужині, не міг там узріти лик і образ своєї коханої (Батьківщини)», «Зубівка» (в перекладі М.Бажана).

·     Думбадзе Н. «Я, бабуся, Іліко та Іларіон» (у перекладі О.Синиченка).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із грузинського фольклору: казка «Зароблений карбованець» (у перекладі Г.Халимоненка); героїчна поема «Аміраніані» (фрагменти за вибором студента, в перекладі В.Мисика).

·      А.Церетелі. «Пісня матері», «Суліко» (в перекладі М.Бажана).

·      Н.Бараташвілі. «Мерані» (в перекладі М.Бажана), «Блакитний колір» (у перекладі І.Кулика).

*      Література з картвелології:

·      Гольцев В. Литературно-критические статьи: Классическая и современная грузинская литература. – Тбилиси: Заря Востока, 1957. – 299 с.

·      Кирилюк З. В. Грузинська література // З.В.Кирилюк Література Середньовіччя: Посібник для вчителя. – Харків: Веста; Ранок, 2003. – С. 163-166.

·      Бажан М. Велика поема грузинського народу // Люди. Книги. Дати: Статті про літературу. – К.: Радянський письменник, 1962. – С. 177-200.

·      Мацай О. Й. Шота Руставелі. – К.: Товариство «Знання» УРСР. – 1966. – 48 с.

·      Руссова С. М. Шота Руставелі. «Витязь у тигровій шкурі» // С. М. Руссова. Поетика Сходу: Міфологія. Епоси. Арабська та перська літератури. – К.: Навчальні посібники, 1997. – С. 58-62.

·      Цуканов А. Литература Армении и Грузии ІV– ХVІІ веков// Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера / Глав. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 337-347.

·      Цуканов А. Грузинская литература ХІХ века //Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 2. ХІХ и ХХ века/ Глав. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2001. – С. 266-276.

 

2.9. Вірменська література

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із вірменського народного епосу «Давит Сасунці»: віть 3-тя, ч. 1 «Війна Давита із Мсра Меліком. Малюк Давит у Мсирі» та ч. 5. «Бій Давита з Меліком» (у перекладі В.Кочевського).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із вірменського фольклору: казка «Кінь-вогонь» (у перекладі О.Коваль).

·      Саят-Нова. Пісні «Ти сльози з солов’єм лила…», «Вислухай мене, серце запальне…», «Від серця людям ти служи – слуга ж ти їх, Саят-Нова!» (в перекладі В.Кочевського).

·      Туманян О. Балади «Голубиний монастир» (у перекладі М.Нестерчука), «Крапля меду» (у перекладі Н.Акопян та Г.Григорян).

·      Кучак Н. Гайрени(окремі твори у переспівах І.Калинця).

*      Література з вірменістики:

·      Цуканов А. Литература Армении и Грузии ІV– ХVІІ веков// Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гете и Шиллера / Глав. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 337-347.

·      Ганаланян А., Мкрян М., Инджикян А., Агабабян С., Чухасзян Б. Армянская литература // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. –М.: Сов. энцикл., 1962-1978. – Т. 1: Аарне –Гаврилов. –1962. – С. 306-318.

·      Брюсов В. Поэзия Армении и её единство на протяжении веков:Историко-литературный очерк // Брюсов В. Собрание сочинений в семи томах. Том 7. – М.: Художественная литература, 1975. – С. 199-262.

 

2.10. Література Індії

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із міфів Давньої Індії: «Творення», «Про створення ночі», «Про золоті часи» (в перекладі з рос. Я.Веприняка), «Подвиги Індри», «Перстень царя Душ’янти» (в переказі з гінді Ст. Наливайка).

·     Із «Махабгарати»: «Ману і потоп світу» (в перекладі І. Франка).

·     Із «Ріґведи»: «Гімн до ранньої зорі»,«Гімн про перемогу Індри над Агі»(в перекладі Лесі Українки).

·     «Рамаяна» (в прозовому переказі Премчанда; укр. переклад Ст. Наливайка).

·     Із «Панчатантри»: «Найдостойніша «Панчатантра». Початок оповіді», «Втрата дружби», «Придбання друзів»(в укр. перекладі І. Серебрякова).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із міфів Давньої Індії: «Хлопчик Місячний Сміх», «Могутній Гаруда» (в переказі з гінді Ст. Наливайка) та ін.

·      З індійського фольклору: казки «Дві матері, дві доньки», «Зрадливий товариш»  (у переказі Ст. Наливайка).

·      Із «Трипітаки»: «Дгаммапада» (кілька сентенцій у перекладі П. Ріттера), «Джатака» (кілька джатак у будь-якому перекладі).

·      Калідаса. «Упізнана Шякунталя» (в перекладі Г. Хоткевича).

·      Із «Хітопадеши»: «Початок», «Про вірну дружбу», «Про сварку друзів», «Про війну», «Про мир» (окремі притчі в перекладі з рос. Н.Забіли).

·      Р. Тагор. Вірші «Золота Бенгаліє моя», «Молитва» (в перекладі В. Батюка), «Свята земля Індії», «Коли мине сто літ» (у перекладі М. Бажана).

*      Література з індології:

·      Серебряков И.Д Литературы народов Индии. – М.:Высш.шк., 1985. – 304 с.

·      СеребряковИ.Д. Очерки древнеиндийской литературы. – М., Наука (ГРВЛ), 1971. – 392 с.

·      Поевская Е.В.,  Ильин Г.Ф., Алиханова Ю.М. Древнеиндийская литература // Никитина В.Б., Паевская Е.В., Позднеева Л.Д., Редер Д.Г. Литература древнего Востока / Под. ред. И.С.Брагинского, Н.И.Конрада. – М.: Изд-во МУ, 1962. – С. 211-304.

·      Руссова С.М. Індійська міфологія // С.М.Руссова. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. – С. 60-70.

·      Руссова С.М. Поетика індійських казок // С.М.Руссова. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. – С. 99-110.

·      Руссова С.М.  Класичні епоси: Давньоіндійський героїчний епос // С.М.Руссова. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. – С. 130-137.

·      Руссова С.М. Веди // С.М.Руссова. Джерело перлин: Поетика східних літератур. – К.: УАННП «Фенікс», 2000. – С. 150-156.

·      Вишневская Н. Древнеиндийская література // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 32-44.

·      Пушкарёв К. Индийская классическая литература // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 269-280.

·      Дубянская Т. Литература Индии ХІХ – ХХ веков  //Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 2. ХІХ и ХХ века/ Глав. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2001. – С. 623-629.

 

2.11. Ромська (циганська) література

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із фольклору ромів: казки «Яблуня» (в перекладі І.Мазоре), «Циган і смерть» (в поетичній обробці Г.Латника);балада«Вайда і Ружа» (в поетичній обробці Г.Латника).

·     ЛексаМануш. Вірш«Наша мова» (у перекладі С.Келара).

·     Міха Казимиренко. Вірші «Мій народ», «До України», «Дух циганський кличе», «Циганська кістка»(у перекладі С.Келара).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із фольклору ромів: легенди про походження ромів (проглядання м/ф «Раніше ми були птахами», «Союзмультфільм», 1982 р., сцен. Ю.Ентін, реж. Г.Бардін); «Як цигани світами розбрелися» (в поетичній обробці Г.Латника);пісні «Яблуко», «Нане цоха» (прослуховування пісень із фільму «Табір іде в небо», реж. Е.Лотяну, 1975 р.).

·      Броніслава Вайс (Папуша). Вірші «Моя пісня – то тиха сльоза», «О, земле моя» (у перекладі С.Келара).

·      Володимир Бамбула. Вірш «Циганська осінь». Художньо-документальна повість «Циганська доля – що вітер в полі»: розділ «Букхало берш (Рік 1933 – Голод)» (українською мовою).

*      Література з ромології:

·      Калинин В., А.Русаков А. Обзор цыганской литературы бывшего Советского Союза, стран СНГ и Балтии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.genling.nw.ru

·      Кудрявська Л. Муза Папуші: До дня народження видатної ромської поетеси [Електронний ресурс] // Романі Яґ. – 2004. – № 5 (47). – Режим доступу: http://www.romaniyag.org/?what=paper&number=47&article=muza.

·      Зейкан Ю. Галактика полум’я слова: Штрихи до портрета Міхи Казимиренка [Електронний ресурс] // Романі Яґ. – 2002. – № 10. – Режим доступу: http://www.romaniyag.org/?what=paper&number=10&article=galaxy.

·      Володимир Бамбула: «Недаремно проходять дні мого буття» [Електронний ресурс // Романі Яґ. – 2010. – № 3 (151). – Режим доступу: http://www.romaniyag.org/?what=paper&number=104&article=12.

·      Н.Бессонов. Рецензия на книгу Владимира Бамбулы "Цыганская доля - что ветер в поле" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gypsy-life.net/kultura_03.htm. – Заголовок з екрану.

 

2.12. Література Китаю

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із міфів Стародавнього Китаю:«Як Нюйва створила людей», «Як Паньгу небо відкривав» (у перекладі Я.Шекери), міфи про стрільця І (в будь-яких перекладах).

·     Із китайського фольклору: казка «Пензлик Маляна» (в перекладі І.Чирка).

·     Лі Бо. «Запитання і відповідь у горах», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (у перекладі Г.Туркова),«На самоті сиджу в горах Цзінтіншань», «Печаль на яшмовому ґанку» (в перекладі Л.Первомайського), «Думи тихої ночі»(в перекладі Я.Шекери).

·     Ду Фу. «Подорожуючи, вночі описую почуття» (в перекладі Г.Туркова), «При місяці згадую брата», «Пісня про хліб і шовк», «Весняні надії» (в перекладі Я.Шекери).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із китайського фольклору: казка «П’ятеро братів Лю», «Лисиця-перевертень стає дружиною» (у перекладі І. Чирка).

·      Із «Ши цзін» («Книга пісень»): «Качки крячуть», «Сходить місяць» (у перекладі Я.Шекери).

·      «Лунь юй» (окремі гноми у перекладі К.Стрельнікової).

·      Цюй Юань. «Пожертва духам», «Офіра Батьківщині» (у перекладі Я.Шекери).

·      Лі Бо. «Жартома присвячую моєму другові Ду Фу», «Проводжаю друга», «Без назви», «На мотив «Місяць над Гуаншанем» (у перекладі Л.Первомайського), «Піднімаюсь на вершину Тайбай» (у перекладі Я.Шекери).

·      Ду Фу. «Весняної ночі радію дощу», «Обірвані рядки», «Палац бездоганного сяйва» (в перекладі Г.Туркова), «Ночівля у теремі біля річки», «Гість прийшов», «Повторна мандрівка», «Повертаються дикі гуси» (у перекладі Я.Шекери).

·      Лао Ше. Повість-казка «День народження Сяопо»(у перекладі І.Чирка).

*      Література з синології:

·      Алексеев В.М. Китайская литература.Избранные труды/ Сост. М.В.Баньковская; Ред. кол.: М.В.Баньковская, Л.Н.Меньшиков, В.В.Петров, Н.Т.Федоренко, Л.З.Эйдлин (отв. ред.). – М.: Наука (ГРВЛ), 1978. – 595 с.

·      Позднеева Л.Д., Померанцева Л.Е., Боревская Н.Е., Воскресенский Д.Н. Манухин В.С. Китайская литература // Литература Востокав средние века. В 2-х частях. Ч. І / Под ред. Н.И.Конрада, И.С.Брагинского, Л.Д.Позднеевой. – М.: Изд-во МУ, 1970. – С. 22-233.

·      Руссова С.М. Китайська міфологія // Руссова С.М. Джерело перлин. Поетика східних літератур: Навчальний посібник. – К., 2000. – С. 70-78.

·      Руссова С.М. Китайська література // Руссова С.М. Джерело перлин. Поетика східних літератур: Навчальний посібник. – К., 2000. – С. 278-305.

·      Мещеряков А. Китайская литература ІІІ – ХVІІ веков // Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 348-365.

·      Конрад Н.И. Три поэта // Конрад Н.И. Запад и Восток: Статьи. – М.: Наука. Главн. ред. вост. лит., 1972. – С. 132-150.

·      Торопцев С. Жизнеописание Ли Бо – Поета и Небожителя. – М.: Государственное учреждение РАН Института Дальнего Востока, 2009. – 357 с.

 

2.13. Література Японії

 

*    Тексти для обов’язкового читання:

·     Із міфів Давньої Японії: «Міф про Аматерасу, що сховалася в небесній печері», «Міф про Сусаноо, що переміг восьмиголового змія» (в будь-яких перекладах чи переказах).

·     Казки. «Кендзо-звитяжець», «Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик», «Момотаро, або Хлопчик-Персик», «Як жаби подорожували» (в перекладі І.Дзюба).

·     Мацуо Басьо. Хайку «Як заздрю я їй!»,  «Старий ставок!», «На всохлу гілку…», «І зимування – свято…» (в перекладі Г.Туркова), «Туман і осінній дощ», «Очей не відведеш!», «Мандрівник! Це слово…» (у перекладі А.Сіренка), «Пущу коня вбрід…», «Крук – немилий птах…» (у перекладі М.Лукаша).

·     Ісікава Такубоку. Танки  «У Східному морі…», «О мертвого піску печаль!», «Сльоза, упавши на пісок…» (у перекладі Г.Туркова).

·     Акутаґава Рюноске. Новели «Павутинка», «Ніс», «Свято хризантем» (у перекладі І.Дзюба), «Сніжок»(у перекладі В.Бойка).

·     Кавабата Ясунарі. Повість «Тисяча журавлів» (у перекладі І.Дзюба).

*      Тексти для додаткового читання:

·      Із «Ман-йо-сю» («Збірка міріад листків»: Фудзівара-но Асомі Хіроцуґу «На кожній з пелюсток…». Невідомий автор «Вірш-відповідь», Ое-но Тісато «Милуюсь місяцем…», Оно-но Коматі «Як непомітно…» (в перекладах І.Бондаренка).

·      Сайґьо-хосі. «Завирували білопінні хвилі…», «Дзюрчить струмок прозорий край дороги…», «Гусей найперших голос пролунав…», «Із білоцвітом, що злітає з вишен…» (у перекладах І.Бондаренка).

·      Мацуо Басьо. Хайку (за вибором студентів, у різних українських перекладах).

·      Ісікава Такубоку. Танки (за вибором студентів, у перекладах Г.Туркова).

·      Акутаґава Рюноске. Новели «Расьомон», «Хусточка», «Муки пекельні», «Усмішка богів», «Бататова каша» (у перекладі І.Дзюба).

·      Абе Кобо. Роман «Жінка в пісках» (у перекладі І.Дзюба).

·      Муракамі Харукі. «Погоня за вівцею» або «Хроніка заводного птаха» (в перекладі І.Дзюба).

*      Література з японістики:

·      Иоффе И.Л., Пинус Е.М. Японская литература // Литература Востокав средние века. В 2-х частях. Ч. І / Под ред. Н.И.Конрада, И.С.Брагинского, Л.Д.Позднеевой. – М.: Изд-во МУ, 1970. – С. 236-341.

·      Григорьева Т., Логунова В. Японская литература.Краткий очерк. – М.: Наука, 1964.– 282 с.

·      Григорьева Т.П. Японская литература ХХ века: Размышления о традиции и современности. – М.: Худож. лит. – 1983. – 302 с.

·      Конрад Н.И. Очеркияпонской литературы: Статьи и исследования.– М.: Худ. лит.,1973.– 462 с.

·      Руссова С.М. Японська міфологія // Руссова С.М. Джерело перлин. Поетика східних літератур: Навчальний посібник. – К., 2000. – С. 79-82.

·      Руссова С.М. Японська література // Руссова С.М. Джерело перлин. Поетика східних літератур: Навчальний посібник. – К., 2000. – С. 305-341.

·      Мещеряков А. Японская литература VІІІ – ХVІІІ векав// Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 1. От зарождения словесности до Гёте и Шиллера / Глав. ред. М.Д.Аксёнова. – М.: Аванта+, 2002. – С. 366-388.

·      Мещеряков А. Японская литература ХХ века  //Энциклопедия для детей. Том 15. Всемирная литература. Ч. 2. ХІХ и ХХ века/ Глав. ред. В.А.Володин. – М.: Аванта+, 2001. – С. 602-622.[1]
Основним предметом вивчення в межах спецкурсу є кращі українські переклади творів Сходу. За відсутності україномовних перекладів окремих творів до читання можуть долучатися переклади іншими мовами, а також оригінали творів літератур Сходу (за умови володіння студентами тією чи іншою східною мовою).

   

Авторизація  

   

Відвідувачі  

На сайті 23 гостей та відсутні користувачі

   

Новини  

   

Vinaora Visitors Counter  

1469344
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
239
393
1897
1458066
3385
11953
1469344

Your IP: 44.211.239.1
Server Time: 2023-02-09 06:19:21
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ